LANDBOUW & LANDGEBRUIK

 

Doelstelling:

"Met de tafel landbouw & landgebruik willen we een juridische beweging in gang zetten voor een doelgericht (wettelijk/juridisch/uitvoerings) kader vanuit de visie kringlooplandbouw voor boeren. Waarbij we uitgaan van vertrouwen tussen overheid en burger (i.c. de boer) en transparantie."

Flore Groen, Juridisch adviseur, Bouwteam P&O en Voorzitter NGB Sectie Omgevingsrecht & Sustainability

Jan Willem van der Schans, Co-Founder bij Task Force Korte Keten en Member of Steering Committee bij EU Rural Networks’ Assembly

Dr. Jan Willem van der Schans kent een brede bedrijfskundige & onderzoekachtergrond, waarbij de focus de laatste jaren op innovatieve korte ketens en stedelijke landbouw is komen te liggen. 

Jan Holthuis, Advocaat/Partner, BUREN Legal

Jan is gespecialiseerd in internationale technologie overdracht, Chinees commercieel- en investeringsrecht, agrarisch recht en internationale arbitrage. Jan is tevens arbiter bij China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Hij is gastdocent aan de Universiteit van Wageningen waar hij Chinees agri-recht doceert. Sinds 2017 is Jan chair van de Agriculture Law Section (ALS) van de International Bar Association. 

Ralph Frins, Seniorjurist omgevingsrecht, Ministerie van BZK

Ralph is wetgevingsjurist, adviseur, onderzoeker en docent. Jurist met een brede kennis van het omgevingsrecht waarbij praktijk en wetenschap gecombineerd wordt. Als senior (wetgevings)jurist bij het ministerie van BZK verantwoordelijk voor de totstandkoming van verschillende onderdelen van de bij de Omgevingswet behorende AMvB's en ministeriële regeling. Daarnaast is hij als research fellow bij de Radboud Universiteit betrokken, m.n. op het gebied van het natuurbeschermingsrecht. 

 

Piet Briët, voormalig Manager Basics Right Sustainable Finance bij Royal FloraHolland en nu in transfer naar Milgro.

Geert van der Veer, Voorzitter-initiatiefnemer, Stichting Herenboeren

Andreas van der Vis, Jurist, Countus accountants & adviseurs en Secretaris, Vereniging van Agrarisch Recht

Henk Hoving, Ambtenaar, Ministerie van Infrastructuur & Milieu & Agrarisch ondernemer