Landbouw & Landgebruik

Doelstelling

Met de tafel landbouw & landgebruik willen we een juridische beweging in gang zetten voor een doelgericht (wettelijk/juridisch/uitvoerings) kader ter ondersteuning van de transitie van boerenbedrijven naar een duurzame (kringloop) bedrijfsvoering. Waarbij we uitgaan van vertrouwen tussen overheid en burger (i.c. de boer), transparantie en ons bewust zijn van de noodzaak tot transitie.

We proberen met praktische oplossingen een bestaande casus van botsend recht of tegenwerkende regels creatief op te lossen, zodat boerenbedrijven niet gehinderd, maar gefaciliteerd worden door het recht.

Wil jij ook meedenken met deze klimaattafel?

Meld je aan
Flore Groen

Voorzitter klimaattafel

Flore Groen, Juridisch adviseur, Bouwteam P&O en Stichting Lenteland, Secretaris NGB Sectie Omgevingsrecht & Sustainability

Jan Willem vd schans

Jan Willem van der Schans, Co-Founder bij Task Force Korte Keten en Member of Steering Committee bij EU Rural Networks’ Assembly

Dr. Jan Willem van der Schans kent een brede bedrijfskundige & onderzoekachtergrond, waarbij de focus de laatste jaren op innovatieve korte ketens en stedelijke landbouw is komen te liggen. 

holthuis.jpg

Jan Holthuis, Advocaat/Partner, BUREN Legal

Jan is gespecialiseerd in internationale technologie overdracht, Chinees commercieel- en investeringsrecht, agrarisch recht en internationale arbitrage. Jan is tevens arbiter bij China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Hij is gastdocent aan de Universiteit van Wageningen waar hij Chinees agri-recht doceert. Sinds 2017 is Jan chair van de Agriculture Law Section (ALS) van de International Bar Association. 

Willem van Winkoop.jpeg

Willem van Winkoop, Senior Legal Counsel CE & NL  / McCainn

Geert van der Veer

Geert van der Veer, Voorzitter-initiatiefnemer, Stichting Herenboeren

frins.jpg

Ralph Frins, Universitair hoofddocent Omgevingsrecht en Associate Professor of Environmental Law aan de Tilburg University

Ralph is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Hij onderzoekt de nadelige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op de omgeving en het milieu. Hierbij gaat het vooral om de vraag met welke juridische instrumenten dergelijke effecten kunnen worden voorkomen en weggenomen.

Andres vd Vis

Andreas van der Vis, Jurist, Countus accountants & adviseurs en Secretaris, Vereniging van Agrarisch Recht

profiel-anoniem

Henk Hoving, Akkerbouwer in de Noordoost polder en gepensioneerd rijksambtenaar milieubeleid en agrarische wet- en regelgeving