Governance

Bedrijven moeten zich in toenemende mate verantwoorden over de bijdrage die wordt geleverd aan een duurzame economie en samenleving. Het regelgevendkader ontwikkelt zich in rap tempo. De klimaattafel governance beoogd handvatten te bieden ter praktische uitvoering en borging van dit kader binnen de besluitvormingsprocessen en de bedrijfsvoering van vennootschappen.

Te denken valt aan een aanreiken van een overzicht van de samenloop van de verschillende ontwikkelingen die de governance van bedrijven raken, dan wel het opstellen van een aantal best practices voor juristen hoe het regelgevendkader doeltreffend te beleggen binnen de besluitvormingsprocessen.

Wil jij ook meedenken met deze klimaattafel?

Suzanne Kroner

Voorzitter klimaattafel

Suzanne Kröner-Rosmalen, corporate governance counsel bij NautaDutilh.

Gespecialiseerd in corporate governance, ondernemingsrecht en financieel recht en adviseert zowel financiële instellingen als ondernemingen over de governance aspecten van duurzaamheidsregelgeving en hoe daar mee om te gaan in de praktijk. Toegankelijkheid van het steeds complexere regelgevendkader is noodzakelijk om als onderneming effectief bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidstransitie. Suzanne publiceert en doceert ook regelmatig over dit onderwerp en zet zich in voor de kennisdeling op dit vlak.  

Andere deelnemers zijn:

 • Caspar Scholten - Berghstoop
 • Eva Eijkelenboom - VNO NCW / MKB Nederland
 • Nathalie Aalbers - Bosselaar
 • Miriam Klijn - CGI
 • Jan-Pieter Verwiel - Eneco
 • Charlotte Kranendonk - ING
 • Isabelle van Kronenburg - APG
 • Lieke Raijmakers - Rabobank
 • Jellien Roelofs
 • Nienke Schroots - Harman
 • Arthur van den Hurk - Aegon
 • Peter Smits - ING
 • Andrea van Sleen - KLM
 • Rozemarijn Bloemendal - Deloitte
 • Astrid Zweistra - Vemedia
 • Nienke Roetert Steenbruggen - Flexxlegal
 • Paul van der Luit - 4 Legal Matters
 • Renske van der Goes - Nationale Nederlanden