ENERGIE

Jessica Nagtegaal, Advocaat en Senior Legal Counsel, Tata Steel

Jessica adviseert Tata Steel bij het vormgeven van de ambitie om een zo duurzaam mogelijk staalbedrijf te worden. Zeker na lezing van “Hoe gaan we dit uitleggen” Jelmer Mommers, is voor haar de noodzaak om zowel op kleine schaal thuis als op grote schaal bij het bedrijf bij te dragen aan de energietransitie.

Jasper Langezaal, Advocaat en Senior Legal Counsel, Siemens

Jasper is als jurist sinds 2016 zowel binnen als buiten Siemens actief met het onderwerp duurzaamheid bezig. Hij ziet samenwerking tussen bedrijven/ organisaties en tussen de verschillende disciplines in een bedrijf als een van de belangrijkste voorwaarde om tot een versnelling van de energietransitie te komen.

Renske van Ekdom, Advocaat en Senior Legal Counsel, Vattenfall

Renske is advocaat/senior legal counsel bij Vattenfall. Gespecialiseerd in omgevingsrecht. Nauw betrokken bij alle duurzame energie-projecten binnen Vattenfall-NL. Voorzitter NGB-sectie omgevingsrecht&sustainability en tevens actief in de General Topics Table.

Saskia Schenke, Senior Legal Counsel, ING

Saskia ondersteunt in haar dagelijkse praktijk onder meer duurzame financieringstransacties en is de lead van de Sustainability Guild binnen Wholesale Banking Legal ING.

Bert de Jonge, Advocaat Juridische Zaken, Enexis

Bert houdt zich binnen het netbeheer bezig met vraagstukken die zich richten op energietransitie. Daarbij is het determineren van de juridische kaders het beginpunt van het vaststellen van frictie om vervolgens te komen tot ontsluiting. Die ontsluiting kan via markt of overheid plaats vinden. De gereguleerde kaders behorend bij een netbeheerder beperken daarbij wat contractspartijen kunnen overeenkomen. Hij acht het van groot belang dat de jurist vanwege de urgentie inzake energie-transitie deuren opent. Vanuit zijn rol inzake “energierecht” binnen Enexis is hij betrokken bij werkgroepen als Groen gas, Waterstof”, GOpacs, Transportschaarste op het net

Bart Hoogeveen, Legal Counsel, Greenchoice

Bart is sinds 2014 als Legal Counsel bij Greenchoice werkzaam. Hij zorgt voor de juridische ondersteuning van de duurzame energieprojecten binnen Greenchoice.

Erik van Leeuwen, Coördinerend specialistisch jurist, Directie Juridische Zaken, ACM  

Erik is coördinerend specialistisch jurist bestuursrecht en energierecht bij de Directie Juridische Zaken van de ACM en nauw betrokken bij de rol die de ACM speelt in de energietransitie.