Initiatief Jurist Doet WAT

INITIATIEF JURIST DOET WAT
Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) hebben het initiatief Jurist Doet WAT geïnitieerd. Doel van het initiatief is om met de gehele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving. 

PUBLIEKSCAMPAGNE IEDEREEN DOET WAT
Aanleiding voor het initiatief is de publiekscampagne ‘Iedereen doet WAT' die de overheid eind 2019 heeft gelanceerd. Deze campagne laat zien dat iedereen wat kan doen voor het klimaat en geeft informatie en concrete tips over hoe eenieder zijn of haar persoonlijke leven duurzamer kan maken. Uitgangspunt is dat alle partijen (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en consumenten) daarbij een rol spelen.

Neem contact met ons op

Blijf op de hoogte via

KLIMAATTAFELS
Het initiatief Jurist Doet WAT bestaat in de kern uit 7 juridische “Klimaattafels” die juristen in verschillende sectoren wil aanzetten om proactief bij te dragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.
De klimaattafels dragen bij aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren:

1) Gebouwde omgeving 
2) Mobiliteit             
3) Industrie             
4) Energie       
5) Landbouw & Landgebruik      
6) Sector overkoepelende thema's
7) Governance

OPROEP AAN ALLE JURISTEN IN NEDERLAND
Het NGB en het OO&R roepen alle juristen in Nederland op met suggesties te komen wat de jurist op zijn of haar expertisegebied kan doen voor de verduurzaming van de economie. U kunt als jurist bijvoorbeeld duidelijk maken op welke punten de huidige wet- en regelgeving aan verduurzaming in de weg staat en/of aangepast kan worden. U kunt ‘best practices’, modelcontracten of contractuele clausules met betrekking tot verduurzaming ontwikkelen. Ook het signaleren van juridische vragen kan waardevol zijn, omdat het vinden van een oplossing daarmee begint. De oproep is dus om dergelijke kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten, voorstellen en casuïstiek met elkaar te delen. 

Er zijn wel vaker initiatieven van juristen met als doel om de verduurzaming te bevorderen, maar dit initiatief is echt uniek omdat het zich richt op de gehele juridische sector in Nederland. Het NGB en het OO&R richten deze oproep namelijk niet alleen aan de eigen leden van het NGB of de onderzoekers en partners van het OO&R, maar aan alle juristen in Nederland: advocaten, notarissen, bedrijfs- en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers.