logo top ngb header 1013

NGB Ronde Tafel Diners 

1910 restaurant Eindh ace00Ook komend voorjaar organiseert het NGB Ronde Tafel Diners. In een sfeervolle omgeving, onder het genot van een diner en een glas wijn, praten tien tot twaalf NGB-leden met collega’s over actuele onderwerpen en wisselen zij ervaringen uit. NGB-bestuursleden en andere ervaren bedrijfsjuristen treden als moderator op. Uit de reacties blijkt dat deze avonden bijzonder op prijs worden gesteld.In de eerste helft van 2018 organiseren wij regionale Ronde Tafel Diners voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag/Rotterdam. Daarnaast is er een speciale avond voor Solo Bedrijfsjuristen (bedrijfsjuristen die alleen of met zijn tweeën zijn). De thema’s zijn dit voorjaar:

  • Privacy & IT Security;
  • Corporate Governance, Compliance & Ethiek
  • Efficiency

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld andere gespreksonderwerpen aan te dragen.

Data en locaties worden t.z.t. op deze plaats bekend gemaakt. NGB-leden ontvangen bericht per e-mail.

Programma

Frankendael Oude Keuken de12e17.30 Ontvangst
18.00 Ronde Tafel Diner (twee-of driegangen diner, met een aantal discussiethema's)
21.30 Einde

Voorwaarden 

U kunt alleen aan een Ronde Tafel Diner deelnemen als u aan de criteria voldoet (zie hierna). Deelnemers betalen een bijdrage van € 45,- excl. BTW in de kosten van het Ronde Tafel Diner. Na aanmelding krijgt u een factuur. Tot een maand voor de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna blijft u de bijdrage van € 45,- excl. BTW verschuldigd. De inschrijving sluit als het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt u dan voor de wachtlijst aanmelden via een email aan info@ngb.nl. Deelname staat niet open voor buitengewone leden.

Criteria

  • Regionale Ronde Tafel Diners: u werkt als bedrijfsjurist in de regio waar het Ronde Tafel Diner wordt gehouden. 
  • Ronde Tafel Diner Legal manager: u bent bedrijfsjurist bij een internationaal werkend bedrijf en geeft leiding aan minimaal vijf bedrijfsjuristen.
  • Ronde Tafel Diner Solo bedrijfsjurist: u bent de enige bedrijfsjurist binnen uw bedrijf, of u bent met maximaal twee bedrijfsjuristen.

Eerdere edities
Een greep uit de reacties van deelnemers aan eerdere edities van Ronde Tafel Diners:

‘Vanaf het begin van de avond was er een zeer open uitwisseling van ideeën en ervaringen.’
‘Het was een zeer gezellige en inspirerende bijeenkomst.’
‘Interessante gespreksonderwerpen, relevant voor iedere bedrijfsjurist – de moderator gaf veel ruimte aan het gesprek maar hield de structuur voor ogen.’
‘Leuk om met anderen te sparren. Goede mix van achtergronden.’
‘Een leuke en nuttige avond, prima concept.’
‘Zeer waardevolle bijeenkomst en goed netwerkevent voor de regio.’
‘Goede bijeenkomst met een interessante, diverse groep deelnemers. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven die ik de volgende dag al ben gaan toepassen.’
‘ Dit is een geweldig forum.’
‘Zeer inspirerende avond.’

Artikel over Ronde Tafel Diners 
Over de Ronde Tafel Diners verscheen een artikel in De Bedrijfsjurist van januari 2015.