Sectie Mededingingsrecht: Distributieovereenkomsten

Sectie Mededingingsrecht: Distributieovereenkomsten

Sprekers Minos van Joolingen, advocaat-partner bij Banning N.V. en Filip Tuytschaever, advocaat-partner bij Contrast, zijn specialisten op het gebied van het mededingingsrecht en verticale overeenkomsten, en zijn medeauteurs van het recent gepubliceerde handboek ‘Distributieovereenkomsten, EU - België - Nederland’. Het programma treft u hieronder aan. 
 
Afspraken tussen (al dan niet concurrerende) ondernemingen binnen een distributieketen, die de koop, verkoop of doorverkoop beperken kunnen onder omstandigheden in strijd zijn met het mededingingsrecht. Zowel online als offline verticale overeenkomsten staan in de verhoogde belangstelling bij de Europese Commissie en diverse nationale mededingingsautoriteiten. 
 
De sprekers gaan onder meer in op de volgende aspecten: 

  • Selectieve en exclusieve distributie
  • Actieve en passieve verkooprestricties
  • Online verkoop en verkoop via derde platforms (zoals Amazon)
  • Handhaving van verticale overeenkomsten door de Europese Commissie en nationale autoriteiten
  • Recente ontwikkelingen en Europese trends  

Programma:
 
0930 – 1000 / Inloop en koffie
1000 – 1200 / Presentatie 
1200 – 1215 / Afronding 
 
Locatie: VNO-NCW gebouw, Bezuidenhoutseweg 12 te Den-Haag

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen