NGB Extra: Brexit en het level playing field in Europa

Het is nog steeds niet bekend hoe de Brexit eruit gaat zien, daarom is dit onderwerp onder voorbehoud. 

  • Wat betekent de Brexit voor het mededingingsrecht? Hoe om te gaan met dubbel toezicht? Wat zijn de gevolgen voor merger-filings? Extraterritorialiteit van mededingingsrecht
  • Wat geldt er ten aanzien van staatssteun aan Britse bedrijven? En ontstaan er belemmeringen voor Nederlandse bedrijven die staatssteun ontvangen en in het V.K. zaken doen?
  • Welke remedies zijn er tegen concurrentievervalsingen?
     

NGB leden kunnen zich aanmelden na inloggen.

Cees Dekker, advocaat bij Nysingh advocaten- notarissen

Programma
14.30 - 15.00 ontvangst
15.00 - 17.15 presentaties, met een korte pauze
17.15 - 18.15 borrel

Locatie: Nysingh advocaten-notarissen, Maliebaan 83, Utrecht.
Routebeschrijving