Integriteit en ethisch handelen in organisaties

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Deelnamekosten: € 435,00,- excl. BTW

Vanuit de maatschappij bestaat een verwachtingspatroon waar u als bedrijfsjurist zo goed mogelijk aan probeert te voldoen. Om op die manier recht te doen aan de visie van uw organisatie, alle betrokken stakeholders en wellicht ook richting de maatschappij als geheel.

Maar hoe vult u dat praktisch in, dat recht doen aan de organisatie en de stakeholders? Hoe handelt u zelf integer en wat kunt u van uw collega’s verwachten? Hoe gaat u om met niet integere collega’s of nog lastiger niet integere leidinggevenden? En hoe kunt u integriteit in uw afdeling, in uw organisatie borgen?

In de workshop ‘Integriteit en ethisch handelen in organisaties’ leert u hoe om te gaan met deze aspecten en u ontvangt praktische aanknopingspunten voor de omgang met deze problematiek. Tijdens deze interactieve workshop wordt een theoretisch kader geschetst en wordt er geoefend met dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wat is een integere organisatie?
  • Een ethische infrastructuur: organiseren en borgen van integer handelen in de werkomgeving
  • Waar liggen de valkuilen?
  • Signaleren en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s in de eigen organisatie
  • 7-stappenmodel van ethische besluitvorming
  • Intervisie
  • Vertrouwen in u en uw organisatie

Annemiek Louwrier

De bijeenkomst duurt van 09.00 - 17.00 uur en vindt plaats in Regardz la Vie, Utrecht