Gestructureerd Intercollegiaal Overleg Advocaten II

In vervolg op het succes van vorig jaar organiseert de sectie Advocaat in dienstbetrekking ook dit jaar weer gestructureerd intercollegiaal overleggen (GIO’s), vooruitlopend op de verplichting die hoogstwaarschijnlijk in 2020 ingaat. Kortweg komt het er op neer dat op meerdere locaties verspreid over het hele land in de week van 3 juni en de week van 17 juni GIO’s plaatsvinden.

In de agenda op de website staan de vier data. Behalve 7 juni zijn dat 6, 18 en 19 juni. Meld je je aan op de datum van je keuze, dan deelt het secretariaat je vervolgens in bij een GIO/locatie, zo dicht mogelijk bij waar je als advocaat werkzaam bent. Het secretariaat bericht je hier vervolgens nader over. Helaas kan dit niet op een andere manier, omdat de website dat niet toelaat.

  • De GIO’s bestaan uit minimaal 3 en maximaal 10 advocaten (een minimum en maximum zijn door de NOvA gesteld).
  • In de GIO’s staan vraagstukken met betrekking tot je dagelijkse praktijkvoering centraal. Advocaten in dienstbetrekking wisselen hierin met elkaar van gedachten over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen over toepassing van het gedragsrecht in bepaalde specifieke situaties, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, de vormgeving van je praktijkvoering, maar ook hoe je een bepaalde zaak hebt opgelost.
  • De GIO’s duren allemaal ongeveer 3 uur (van 13.00 tot 16.00), zodat je niet op de drukste uren van de dag hoeft te reizen.
  • De GIO’s worden begeleid door advocaten in dienstbetrekking die een professionele training ‘gespreksleiden’ hebben gevolgd.

Het idee achter deze nog niet verplichte GIO’s (en ook de kwaliteitstoetsing in definitieve vorm) is dat de advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter kunnen werken. We zien het dan ook niet als een verplichting, maar vooral als een mogelijkheid om onderling kennis en ervaring te delen.