Efficiëntie in bedrijfsjuridisch werk en projectmanagement 1

Bedrijfsjuristen werken bij complexe deals vaak in multidisciplinaire teams. Als bedrijfsjurist moet u in het team niet alleen uw eigen expertise optimaal inzetten, maar ook de doelstellingen bewaken, resultaatgerichte afspraken kunnen maken en adequaat de voortgang monitoren. Daarnaast wordt van bedrijfsjuristen verwacht dat zij in hun werk efficiëntie, kostenbeheersing en effectiviteit voor ogen blijven houden.
In deze workshop leert u hoe u werkprocessen en -projecten optimaal kunt organiseren en waar mogelijk standaardiseren om zo een beter overzicht over het hele proces/project te krijgen. Op die manier kunt u ook de werkzaamheden aan de juiste personen toebedelen. 
Aandacht zal worden besteed aan lean/agile werken. Deze werkwijze is ontwikkeld in de productiesector en is gericht op de bewustwording van verspillingen in werkprocessen. Daarmee worden verspillingen geëlimineerd. Onderdeel van lean/agile werken is het visualiseren van werkprocessen. Met behulp van de Game “Legal Project management” zal worden geoefend met de nieuwe werkwijze. Bijzonder van de workshop is dat er vooral aandacht is voor de werkprocessen waarbij de bedrijfsjurist is betrokken, waaronder contracteren, M&A processen en procesvoering. 

Prijs: € 870,- excl. BTW; bij deelname aan een van de twee dagen: € 435,- excl. BTW. Op deze NGB Workshop zijn Algemene voorwaarden van toepassing. De bijeenkomst van 11 september vindt plaats bij BCN Amsterdam Arena en die van 13 november bij BCN Utrecht CS. De bijeenkomsten duren van 09.00 - 17.00 uur.

Onderwerpen die aan de orde komen:
Dag 1 (11 september 2018, BCN Amsterdam Arena)
•    Introductie en herkomst lean/ agile 
•    Oefening 7 verspillingen 
•    Verschil processen en projecten 
•    In kaart brengen verschillende juridische processen uit de dagelijkse praktijk van bedrijfsjuristen
•    Welke werkzaamheden zijn wel en welke zijn niet te standaardiseren?
•    Werkprocessen in kaart brengen en visualiseren met de Value Stream Map 

Dag 2 (13 november 2018, BCN Utrecht CS)
•    Belangrijkste methodieken legal project management
•    Wat is agile legal project management en hoe pas ik het toe? 
•    Game legal project management 
 

Via deze pagina kunt u aanmelden voor dag 1. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor dag 2. 

Nico Mookhoek, aangesloten bij Team Kikk