Sectie BR: Contracteren door de ogen van een procesadvocaat

Sectie BR: Contracteren door de ogen van een procesadvocaat

Na het succesvolle seminar "Contracteren door de ogen van een procesadvocaat" in 2016, hebben het NGB en advocatenkantoor Bird & Bird LLP wederom de krachten gebundeld. Verschillende procesadvocaten en contractenspecialisten van Bird & Bird zullen tijdens de najaarsbijeenkomst van de sectie Burgerlijk Recht op dinsdag 9 oktober 2018 vanuit hun praktijkervaring bij rechtbanken, hoven, Hoge Raad en arbitrage-instituten contractuele bepalingen belichten waarover geregeld geprocedeerd wordt. Aansprakelijkheidsclausules, boetebedingen, clausules over verzekeringen en geschilbeslechtingsbepalingen zullen daarbij uiteraard niet ontbreken. Daarnaast wordt – vanuit de recente rechtspraktijk én de eigen praktijk van de sprekers - aandacht besteed aan overkoepelende onderwerpen zoals uitleg van overeenkomsten en notoire problemen rondom toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Centrale thema's zijn deze middag het perspectief van de rechter, de bewijspositie in een rechtszaak en de mogelijkheid om op dit alles te anticiperen bij het opstellen van contracten en bij het inrichten van processen binnen uw bedrijf.

Programma

14:00 – 14:30 u inloop met koffie
14:30 – 15:30 u welkom en presentaties:
  1) algemene voorwaarden
  2) uitleg van contracten vanuit procedureel perspectief
  3) conflictgevoelige bepalingen I – boetes, garanties en verzekering
15:30 – 16:00 u pauze
16:00 – 17:00 u presentaties
  4) conflictgevoelige bepalingen II - aansprakelijkheid en schadevergoeding
  5) conflictgevoelige bepalingen III - beëindiging
  6) bepalingen over geschilbeslechting
17:00 – 18:00 u borrel 

 

 

 

Evelyn Tjon-En-Fa, procesadvocaat

Olaf Trojan, procesadvocaat

Laura Grijpma, procesadvocaat

Mariëlle Broekman, procesadvocaat

Jeroen van der Lee, contractenspecialist

Roelien van Neck, contractenspecialist

Locatie
Bird & Bird, Zuid Hollandplein 22, 2596 AW Den Haag (klik hier voor de routebeschrijving). Er is voldoende parkeergelegenheid en het kantoor is ook met het openbaar vervoer goed te bereiken.

NB: leden kunnen zich na inloggen aanmelden.