Compliance voor bedrijfsjuristen: gedragscode, meldregeling, interne onderzoeken en pragmatische effectiviteit

Compliance voor bedrijfsjuristen: gedragscode, meldregeling, interne onderzoeken en pragmatische effectiviteit

Steeds vaker hebben bedrijfsjuristen compliance taken. Zij houden zich bezig met gedragscode en meldregeling, geven trainingen en zijn betrokken bij de behandeling van interne meldingen. Van hen wordt tevens verwacht dat zij initiatieven ontplooien ter bevordering van een effectief compliance programma. Soms worden zij zelfs verantwoordelijk voor ‘compliance’.

In deze cursus leer je niet alleen hoe je -rekening houdende met wettelijke bepalingen- een gedragscode en meldregeling het beste kunt inrichten maar ook welke andere stappen nodig zijn voor een effectief compliance programma. Aan de hand van een aantal casus wordt ingegaan op het adequaat opvolgen van (anonieme) meldingen.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

  • Introductie; wettelijke grondslagen van compliance en de relatie met de Corporate Governance Code
  • Gedragscodes: wat hoort wel/niet in een gedragscode, best practices, valkuilen, heldere communicaties, maak het persoonlijk
  • Meldregelingen: relatie met Wet Huis voor Klokkenluiders, hotlines, het belang van SpeakUp, rol vertrouwenspersonen, beschikbare voorbeeldteksten, do’s and dont’s
  • Omgaan met meldingen: wie te betrekken bij meldingen, vertrouwelijkheid en anonimiteit, interne/externe afhandeling, legal privilege, valkuilen, protocollen
  • Hoe bij te dragen aan en te zorgen voor een effectief compliance programma

 

Aan het einde van de workshop:
Heb je een heldere kijk op de wettelijke grondslagen voor compliance, weet je aan welke voorwaarden een goede gedragscode en meldregeling moeten voldoen en kun je deze effectief implementeren. Je heb de kennis om compliance binnen je eigen organisatie op een hoger plan te tillen en om interne meldingen adequaat op te volgen.

Prijs: € 435,- excl. BTW. Op de NGB Workshops zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De workshop vindt plaats in BCN Amsterdam Arena en duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Roland Notermans, NUX Compliance Consultancy

Barbara Penders, BC Counsel