Advocaat in Dienstbetrekking

gown

Bedrijfsjuristen kunnen advocaat zijn in dienst bij hun werkgever. De advocaat in dienstbetrekking heeft te maken met alle vereisten waaraan een advocaat op een advocatenkantoor ook moet voldoen, maar er zijn bijzonderheden, gebaseerd op het bepaalde in afdeling 5.5. van de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking - circa 300 leden - ondersteunt advocaten in dienstbetrekking door het organiseren van sectiebijeenkomsten en cursussen waarvoor opleidingspunten kunnen worden behaald en bijeenkomsten in het kader van 

  • kwaliteitstoetsing (gestructureerd intercollegiaal overleg).

Daarnaast heeft de Sectie Advocaat in Dienstbetrekking voor leden van het NGB een NGB-model-kantoorhandboek opgesteld en een informatiepagina over het verschoningrecht. En kunnen er ervaringen, documenten, best practices en tips met elkaar worden gedeeld.

Vereisten voor advocaten in dienstbetrekking
Bedrijfsjuristen die advocaat in dienstbetrekking zijn moeten onder meer:

  • met hun werkgever een zogeheten Professioneel Statuut hebben gesloten, waarin een onafhankelijke praktijkuitoefening wordt gewaarborgd;
  • voldoen aan de opleidings- en stagevereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten (vastgelegd in hoofdstukken 3 en 4 van de Verordening op de advocatuur);
  • een individuele beroepsaansprakelijkheids-verzekering hebben afgesloten.

Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en biedt haar leden jaarlijks vele opleidingen en bijeenkomsten, waarvoor NOvA-opleidingspunten kunnen worden verkregen. Deze opleidingen en bijeenkomsten zijn kosteloos.

NGB model kantoorhandboek

Het NGB stelt een model kantoorhandboek aan haar leden ter beschikking. NGB-leden kunnen het kantoorhandboek downloaden en naar hun eigen situatie aanpassen.

Tien redenen om advocaat in dienstbetrekking te zijn/worden

Bekijk de 10 redenen »